dot


ส่องรถบ้านพี่ตูน


รถแต่งหน้า article

รถแต่งหน้า ตกแต่งอย่างเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการแต่งหน้า ทำผม ภายในติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ครบครัน เช่น กระจกแต่งหน้า โต๊ะ เก้าอี้ เตียงสระผม โซฟาสำหรับพักผ่อน ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

รถแต่งหน้าของ ฮิปโปร คลับ เน้นความสะดวกสบาย ความสะอาด พื้นที่ใช้สอย และการบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

รายละเอียดรถ

  • ตัวรถ ขนาด ยาว 8 เมตร กว้าง 2.50 เมตร สูง 3.50 เมตร
  • ภายในรถติดเครื่องปรับอากาศ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวนไฟ 15 แอมป์ โดยผู้ใช้บริการต้องเตรียมจุดสำหรับใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีการจัดเตรียมสายไฟยาว 30 เมตรให้
  • บริการน้ำดีจำนวน 350 ลิตรต่อคัน กรณีใช้น้ำมากกว่า 350 ลิตร ลูกค้าต้องมีน้ำสำรอง หรือมีก๊อกน้ำใกล้เคียง
  • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอำนวยความสะดวกตลอดเวลาการใช้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • ราคาค่าบริการ ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ในการเดินทาง
  • ค่าบริการรถไม่รวมค่าที่พักพนักงาน กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
  • อัตราค่าพนักงาน 1 คิว = 12 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท
  • การใช้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เริ่มนับเวลาที่หน้างานที่ใช้บริการ จนเลิกใช้บริการ
  • การใช้บริการต่างจังหวัด เริ่มนับเวลาตั้งแต่รถออกเดินทางจากที่จอดรถของบริษัท จนรถเดินทางกลับถึงที่จอดรถของบริษัท

 

  

 

 

 

 

 
สินค้าทั้งหมด

รถสุขาเคลื่อนที่ article
รถเสื้อผ้า article
รถออฟฟิศ article
เต็นท์แอร์ article
แอร์ท่อเคลื่อนที่ article
รถเครื่องปั่นไฟ article
รถมอเตอร์โฮม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.