รถเสื้อผ้า

รถเสื้อผ้า ตกแต่งอย่างเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ภายในติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ครบครัน เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ราวแขวนผ้า ซึ่งลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางภายในได้ตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้า

รถเสื้อผ้าของ ฮิปโปร คลับ เน้นความสะดวกสบายในการใช้พื้นที่ ความสะอาด  และการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

 

รายละเอียดรถ

  • ตัวรถ ขนาดยาว 8 เมตร กว้าง 2.50 เมตร เมตร สูง 3.50 เมตร
  • ภายในรถติดเครื่องปรับอากาศ ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวนไฟ 15 แอมป์ โดยผู้ใช้บริการต้องเตรียมจุดสำหรับใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีการจัดเตรียมสายไฟยาว 30 เมตรให้
  • บริการน้ำดีจำนวน 800 ลิตรต่อคัน กรณีใช้น้ำมากกว่า 800 ลิตร ลูกค้าต้องมีน้ำสำรอง หรือมีก๊อกน้ำใกล้เคียง
  • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอำนวยความสะดวกตลอดเวลาการใช้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • ราคาค่าบริการ ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ในการเดินทาง
  • ค่าบริการรถไม่รวมค่าที่พักพนักงาน กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
  • อัตราค่าพนักงาน 1 คิว = 12 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท
  • การใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มนับเวลาที่หน้างานที่ใช้บริการ จนเลิกใช้บริการ
  • การใช้บริการต่างจังหวัด เริ่มนับเวลาตั้งแต่รถออกเดินทางจากที่จอดรถของบริษัท จนรถเดินทางกลับถึงที่จอดรถของบริษัท