แอร์ท่อเคลื่อนที่

แอร์ท่อเคลื่อนที่ มีให้บริการ 2 ขนาด คือ ขนาด 5 ตัน และขนาด 10 ตัน เหมาะสำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์ งานถ่ายละคร งานคอนเสิร์ต งานถ่ายโฆษณาตามโลเกชั่นต่างๆ เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานและกิจกรรมนอกสถานที่ของลูกค้า

 

รายละเอียดแอร์ท่อ

  • แอร์ท่อ ขนาด 5 ตัน ใช้ไฟ 3 เฟส เฟสละ 10 แอมป์ ใช้ได้กับพื้นที่ 30 ตารางเมตร
  • แอร์ท่อ ขนาด 10 ตัน ใช้ไฟ 3 เฟส เฟสละ 20 แอมป์ ใช้ได้กับพื้นที่ 60 ตารางเมตร 
  • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอำนวยความสะดวกตลอดเวลาการใช้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • ราคาค่าบริการ ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ในการเดินทาง
  • ค่าบริการไม่รวมค่าที่พักพนักงาน กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
  • อัตราค่าพนักงาน 1 คิว = 12 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท
  • การใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มนับเวลาที่หน้างานที่ใช้บริการ จนเลิกใช้บริการ
  • การใช้บริการต่างจังหวัด เริ่มนับเวลาตั้งแต่รถออกเดินทางจากที่จอดรถของบริษัท จนรถเดินทางกลับถึงที่จอดรถของบริษัท