เต๊นท์แอร์

เต็นท์แอร์ ขนาดมาตรฐาน 3 x 3 เมตร ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 1.8 ตัน ให้ผู้ใช้บริการรู้สึกเย็นสบาย แม้ต้องทำงานท่ามกลางอากาศร้อน บริการติดตั้งทุกสถานที่ทุกโลเกชั่น เพื่อความสะดวกสบายในการทำงานนอกสถานที่ของลูกค้า

 

 

รายละเอียดเต็นท์

  • ขนาดเต็นท์ 3 x 3 เมตร
  • ห้องน้ำในตัว
  • ภายในติดแอร์ขนาด 1.8 ตัน ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ จำนวนไฟ 15 แอมป์ โดยผู้ใช้บริการต้องเตรียมจุดสำหรับใช้ไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีการจัดเตรียมสายไฟยาว 30 เมตรให้
  • เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและอำนวยความสะดวกตลอดเวลาการใช้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

  • ราคาค่าบริการ ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ในการเดินทาง
  • ค่าบริการรถไม่รวมค่าที่พักพนักงาน กรณีต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
  • อัตราค่าพนักงาน 1 คิว = 12 ชั่วโมง เกิน 12 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท
  • การใช้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เริ่มนับเวลาที่หน้างานที่ใช้บริการ จนเลิกใช้บริการ
  • การใช้บริการต่างจังหวัด เริ่มนับเวลาตั้งแต่รถออกเดินทางจากที่จอดรถของบริษัท จนรถเดินทางกลับถึงที่จอดรถของบริษัท