dot


ส่องรถบ้านพี่ตูน


รถสุขาเคลื่อนที่ article

 

รถสุขาเคลื่อนที่ เป็นทางเลือกใหม่ในการจัดงานต่าง ๆ เช่น งานถ่ายโฆษณา งานถ่ายละคร งานถ่ายภาพยนตร์ อีเว้นท์และงานพิธีต่าง ๆ หรือท่านใดต้องการรถสุขาเคลื่อนที่ไปใช้งานนอกสถานที่ ซึ่งมีห้องน้ำไม่เพียงพอ สะดวกในการเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าใกล้หรือไกล ตามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

รถสุขาเคลื่อนที่ของฮิปโปรคลับ เน้นความสะอาด สะดวก สบาย ภายในรถตกแต่งสวยงาม หรูหรา
ใช้สุขภัณฑ์มาตรฐานอย่างดี ถูกหลักอนามัย ติดเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดตลอดเวลาการใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสบายใจเหมือนเข้าห้องน้ำในบ้าน 

บริษัทจึงเน้นในเรื่องความสะอาด และการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

 

 รายละเอียดรถ

 • ภายในตัวรถมีห้องน้ำ 5 ห้อง แยกห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิงชัดเจน 
 • ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ระบบชักโครกพร้อมสายชำระ โถปัสสาวะ 2 โถ  กระจกเงา 1 จุด
 • ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง ระบบชักโครกพร้อมสายชำระ อ่างล้างมือ  กระจกเงา 1 จุด
 • ขนาดตัวรถ กว้าง 2.5 เมตร / ยาว 8 เมตร / สูง 3.60 เมตร 
 • ขนาดห้องสุขา กว้าง 90-100 ซ.ม. / ยาว 120-130 ซ.ม./สูง 200 ซ.ม. 
 • ใช้สุขภัณฑ์ทันสมัย และได้มาตรฐาน ตกแต่งสวยงาม หรูหราไม่เหมือนใคร
 • ติดเครื่องปรับอากาศ และพัดลมระบายอากาศ 
 • ภายในรถมี สบู่ล้างมือ กระดาษชำระ กระดาษเช็ดมือ น้ำหอม และสเปรย์ปรับอากาศ 
 • รถมีน้ำดี (น้ำประปา) ไปให้หน้างานจำนวน  2,700 ลิตร กรณีน้ำหมด ลูกค้าเป็นผู้จัดหาน้ำดีมาเติม เช่น รถน้ำดี หรือ ก๊อกน้ำประปาใกล้เคียง
 • ถังบรรจุของเสียรองรับได้ 1,800 ลิตร กรณีถังบรรจุของเสียเต็ม ลูกค้าเป็นผู้จัดหาที่ทิ้งของเสีย เช่น รถสูบสิ่งปฏิกูล หรือจุดทิ้งของเสียที่ได้รับอนุญาตให้ทิ้งของเสียได้ 
 • ลูกค้าเตรียมจุดต่อไฟฟ้า 220 โวลต์, 15 แอมป์, สามารถใช้ไฟอาคาร 220 โวลต์ หรือจุดจอดรถใกล้ระบบไฟฟ้า เช่น เครื่องปั่นไฟ
 • ใช้ไฟ 1 เฟส บล็อกเพาเวอร์ 32 แอมป์ ปลั๊ก 3 ขา บริษัทจะเตรียมสายไฟยาว 50 เมตร ไปให้หน้างาน
 • มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกตลอดเวลา การใช้บริการ

รายละเอียดการให้บริการ

 • ราคาค่าบริการไม่รวมค่าน้ำมันและค่าทางด่วน ในการเดินทางไป-กลับ
 • ราคาค่าบริการไม่รวมค่าที่พักพนักงาน ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด
 • ตัวรถให้บริการ 24 ชั่วโมง พนักงาน 12 ชั่วโมง (รวมระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับ
 • พนักงาน 1 คิว 12 ช.ม. ส่วนเกิน 12 ชั่วโมง คิดค่าโอทีชั่วโมงละ 100 บาท ต่อคน
 • การใช้บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เริ่มนับเวลาการทำงานที่หน้างาน จนเลิกใช้บริการที่หน้างาน
 • การใช้บริการต่างจังหวัด เริ่มนับเวลาการทำงานตั้งแต่ออกเดินทางจากที่จอดรถบริษัท จนเดินทางกลับถึงที่จอดรถบริษัท (รวมระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับ)
 • ลูกค้ากรุณาแจ้งลักษณะหรือรูปแบบของงาน ว่าเป็นแบบใด เช่น งานคอนเสิร์ต งานถ่ายโฆษณา งานแต่งงาน งานวันเกิด งานบวช และงานพิธีต่างๆ 
 • ลูกค้ากรุณาแจ้งสถานที่ใช้บริการ และจำนวนผู้ใช้บริการโดยประมาณ 
 • สถานที่ใช้บริการ มีจุดเติมน้ำดี (น้ำประปา) และจุดทิ้งสิ่งปฏิกูล(ของเสีย) หรือไม่ รวมถึงจุดต่อเชื่อมต่อไฟฟ้า
 • ใช้เวลาในการติดตั้ง และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าประมาณ 15-20 นาที  

 
สินค้าทั้งหมด

รถแต่งหน้า article
รถเสื้อผ้า article
รถออฟฟิศ article
เต็นท์แอร์ article
แอร์ท่อเคลื่อนที่ article
รถเครื่องปั่นไฟ article
รถมอเตอร์โฮม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.